PROPOZÍCIE


Názov:
- ERDINGER KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2010 (12.ročník)
- pretek je súčasťou bodovacieho seriálu GHOST KARPATY MTB TOUR 2020
- pretek je súčasťou projektu BIKE FESTIVAL SKALICA 2020

Miesto:
- SKALICA, rekreačná oblasť ZLATNÍCKA DOLINA (6km od mesta Skalica)
- BIKE ARÉNA ZLATNÍCKA DOLINA

Termín:
- 9.5.2020 (sobota)

Trasa:
- 45km
!!! Prettek je bodovaní v rámci seriálu GHOST KARPATY MTB TOUR 2020 !!!

Štart:
- 11:00hod. 45km trasa

Prezentácia:
- sobota 9.5.2020 v čase od 8:00hod. do 10:30hod. (horská chata HERTLSPORT)

Štartovné:
- 20,00,-Euro /uhradené na účet organizátora od 1.1.2020 do 20.4.2020/
• štartovací balíček zahŕňa:
-
 jedlo po preteku /bageta/
- 0,5l nealko pivo ERDINGER ALKOHOLFREI
- kupón na tombolu
- vzorka výrobku KOMPAVA 
- Darček (Tričko s logom preteku v hodnote 12,00,-EUR, len prihlásení pretekári s uhradením štartovným do 20.4.2020)

- 20,00,-Euro /uhradené na účet organizátora od 21.4.2020 do 5.5.2020/
• bez nároku na DARČEK (Tričko s logom preteku v hodnote 12,00,-EUR)

- 25,00,-Euro /v deň preteku 9.5.2020/
• bez nároku na štartovací balíček a darček


 !!! prihlásení pretekári z Českej republiky môžu štartovné v eurách zaplatiť v hotovosti pri prezentácii !!! 

Platba: 

- prevodom na účet
• Banka: Slovenská sporiteľňa
• IBAN: SK4109000000005150783461
• Názov účtu: BIKE ARÉNA ZLATNÍCKA DOLINA

Online prihláška:
- Online prihláška ERDINGER KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2020
• online prihláška bude funkčná do 5.5.2020 do 23:59:59 hod.

Časový rozpis pretekov:
- 8:00 - 10:30hod. Prezentácia (horská chata HERTLSPORT)
- 10:45 - 10:55hod. Rozprava k preteku + výklad tratí (v mieste štartu) 
- 11:00 hod. ŠTART preteku 45km trať
-- 15:00 -16:00hod. Losovanie tomboly + vyhlásenie výsledkov

Kategórie:
- 45km trasa:
• Muži M1 15-19 rokov
• Muži M2 20-29 rokov
• Muži M3 30-39 rokov
• Muži M4 40-49 rokov
• Muži M5 50-59 rokov
• Muži M6 nad 60 rokov
• Ženy Z1 M1 15-35 rokov
• Ženy Z2 M1 nad 36 rokov
• FATBIKE bez rozdielu veku a pohlavia 

Ceny:
- originálne trofeje, hodnotné vecné ceny

Tombola:
- po preteku sa bude losovať tombola o zaujímavé ceny

Občerstvenie:
- v horskej chate HERTLSPORT bude k dispozícii bufet, kde si budete môcť zakúpiť počas celého dňa občerstvenie

Pitný režim:
- pitný režim počas preteku zabezpečuje firma KOMPAVA www.kompava.sk 
- počas preteku bude pretekárom k dispozícii na občerstvovacích staniciach hypotonický nápoj HypoFit

 


Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však do 15:00hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 50,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
10. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!! Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky súhlasí zo spracovaním osobných údajov GDPR pre potreby organizácie preteky. Po preteku budú všetky údaje z databázy prihlášok organizátorom vymazané.
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
• Povinná výbava: cyklistická prilba /počas cyklistickej časti/
Doporučená výbava: základné servisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička.